Xiềng xích gông cùm không làm lòng người nhụt trí

TNCG: Thông tin về việc anh Thức tiếp tục tuyệt thực có thời hạn đến ngày 7.06.2016 là vừa tròn 15 ngày anh không ăn và chỉ uống nước trắng nhằm gây sức ép buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải thượng tôn pháp luật và trao lại quyền quyết định thể chế chính trị cho nhân dân.

Trong lần gặp gia đình hôm 01.6 có một vài điểm đáng chú ý nên từ đó anh Thức đã quyết định tuyệt thực có thời hạn 15 ngày. Quyết định của anh Thức khiến cho cả hai phía là nhà cầm quyền Hà Nội và phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đều thở phào nhẹ nhõm.
Đọc Thêm