Công an Lào Cai phá thánh lễ, đánh đập giáo dân, đe dọa linh mục

TNCG: Ngày 28.05.2016, công an tỉnh Lào Cai đã ngăn cản các giáo dân và linh mục bị ép xe và đe dọa sẽ “cho biết tay”. Một phụ nữ đã bị công an đánh đập khi cố vượt hàng rào an ninh để tới nơi thờ phượng. Cha Phêrô Nguyễn Đình Thai, phụ tá giáo xứ Lào Cai đã bị gây sức ép và không cho cử hành nghi thức tôn giáo ở giáo họ Mường Khương, đồng thời trên đường về bị công an chặn trước đầu xe cản trở và sách nhiễu.

Khoảng 100 giáo dân giáo họ Mường Khương đã bị hơn 40 tên công an và bộ đội biên phòng trấn áp tinh thần. Một chị tên là Liễu bị những tên công an tên Lâm đánh đập vì đã “không nghe lời cán bộ” khi cố tới nơi lễ.
Đọc Thêm