Người Việt Hải ngoại kể lại lịch sử sau biến cố 30.04.1975 (phần 2)

Hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Duy cùng người thân
TNCG: Sau cuộc phỏng vấn với bà Vũ Thị Kiều Hạnh, một người gốc Việt đang sống tại Đức nói về biến cố 30.04.1975, xin mời quí vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn của Paulus Lê Sơn, Pv GNsP với ông Nguyễn Ngọc Duy đang sống tại Toronto, Canada.
Paulus Lê Sơn: Thưa ông, xin ông giới thiệu đôi chút về bản thân mình ạ?
Ông Nguyễn Ngọc Duy: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Duy. Tôi sanh ra ngoài Miền Trung, Quảng ngãi, và lớn lên trong Miền Nam, Vũng Tàu. Năm 1980 tôi rời Việt Nam đi tỵ nạn Cộng sản và sống tại Toronto, Canada với gia đình từ năm 1982 đến nay.
Paulus Lê Sơn: Sau ngày 30.04.1975, ông và gia đình có cuộc sống như thế nào ?
Đọc Thêm