Người Việt Hải ngoại kể lại lịch sử sau biến cố 30.04.1975

Paulus Lê Sơn: Sau 41 năm  kể từ ngày 30.04.1975, cái ngày mà Cộng sản Bắc Việt đã có mặt tại Miền Nam Việt Nam một cách hoàn toàn và được gọi là thống nhất đất nước. Nhưng với hàng triệu dân Miền Nam sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì coi ngày đó là thảm họa, và họ gọi là tháng 4 đen.
Vậy sau 41 năm được gọi là thống nhất đất nước thì hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đã ra sao? Họ đã chịu những đau khổ và mất mát như thế nào? Vì sao họ phải liều mình nơi biển cả để vượt biên đi nước ngoài ?
Họ ra nước ngoài thì điều gì xảy đến với họ nơi xứ người ? tại sao họ không thể sống trong một đất nước được gọi là thống nhất? Dù xa quê hương nhưng họ đã, đang làm gì để xây dựng cho đất nước? Ý nghĩa ngày 30.04 đối với họ như thế nào ?
Đọc Thêm