Nhóm Tê-rê-xa Xứ Mỹ Yên: Khơi Lên Ngọn Lửa "Yêu Thương Và Phục Vụ"

GNsP: Tối ngày 02/04/2016, các bạn trẻ nhóm Tê-rê-xa đã quy tụ về trường giáo lý giáo họ Mỹ Yên – Giáo xứ Mỹ Yên để tham gia sinh hoạt, thăm viếng người nghèo, chia sẻ về những công việc nhóm và đặc biệt thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Buổi sinh hoạt định kỳ này có sự tham dự của khoảng hơn 100 bạn thanh niên với lý tưởng “yêu thương và phục vụ” đã tiếp thêm động lực sống cho các bạn trẻ.
Đọc Thêm