Nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh Với Người Kém May Mắn

TNCG: Nhân đại lễ Chúa Phục Sinh, các bạn trẻ trong nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái đã thực hiện những chuyến viếng thăm các gia đình nghèo khó, người bệnh tật, các cơ sở tình thương nhằm chia sẻ niềm vui Chúa sống lại với những người kém may mắn. Nhóm thiện nguyện đã chia thành 3 tổ để có thể đi trao hàng chục suất quà tới từng nhóm đối tượng khác nhau. Nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi cũng được các bạn tổ chức để mang lại không khí ngày đại lễ cho các nơi nhóm đến thăm.
Đọc Thêm

10 Năm Ra Đời Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam - Khối 8406

TNCG: 50 dân biểu Hoa Kỳ, 40 dân biểu nghị sĩ Australia, 50 nhân sĩ Hiến Chương 77 Tiệp Khắc và nhiều chính khách và các nhà hoạt động nhân quyền khắp năm châu đã ủng hộ sự ra đời của Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam nhằm ngày 08 tháng 04 năm 2006. Kỉ niệm 10 năm ra đời Tuyên Ngôn và Khối 8406, không thể không nhắc đến đóng góp to lớn của phong trào này: 50 thành viên khối 8406 bị bắt giam với 231 năm tù giam, 31 giải thưởng nhân quyền quốc tế và 37 giải thưởng nhân quyền của người Việt. 

Thông cáo gửi tới mọi người dân Việt Nam, Khối 8406, Hội Cựu TNLT, Hội Anh Em Dân Chủ nhắc lại mục tiêu cao nhất là “phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng”; mục tiêu cụ thể là tái lập các quyền cơ bản của toàn Dân: quyền tự do thông tin ngôn luận; quyền tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử; quyền tự do hoạt động công đoàn độc lập và đình công chính đáng; quyền tự do tôn giáo."
Đọc Thêm