Đan viện Thiên An xây dựng chuồng gà bị ngăn cấm

TNCG: Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế ngăn cấm quý đan sĩ Đan viện Thiên An Huế xây dựng chuồng gà, nhà vệ sinh rộng khoảng 10m2 ngay trên khuôn viên đất của Đan viện với lý do là ‘không xin phép’, vào ngày 20.02.2016.
Quý đan sĩ xây dựng chuồng gà, nhà vệ trong khu vực vườn cam và nằm bên cạnh vườn thông thuộc quyền sở hữu của Đan viện Thiên An.
Những ngày vừa qua, một số công an mặc thường phục và không thường phục đứng chặn trước cổng Đan viện mà không viện ra bất kỳ một lý do nào.
Đọc Thêm

Tuyên bố về việc gia đình và cựu TNLT Trần Minh Nhật bị tấn công

TNCG: Phóng viên Trần Minh Nhật là một TNLT vừa mới mãn hạn tù vào cuối tháng 8.2015. Đây là một phóng viên kiên cường, mạnh mẽ chống lại các áp bức của nhà cầm quyền Cộng sản, bênh vực những người dân oan… chính vì vậy mà phóng viên Minh Nhật phải gánh chịu những hậu quả tàn bạo do các chiêu trò có tính chất côn đồ của nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng gây ra. Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn và GNsP ra tuyên bố lên án hành vi côn đồ được bảo kê và kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, cộng đồng Người Việt trong và ngoài nước, các cá nhân yêu chuộng Công lý và hòa bình cùng chia sẻ với gia đình anh Trần Minh Nhật qua nguy hiểm này.
Đọc Thêm

ĐTC: nói mà không làm là Công Giáo giả hiệu

GNsP:
Kitô hữu không thể tuyên bố mình “rất Công giáo” nhưng lại không sống theo những gì Chúa Kitô dạy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các tín hữu như trên trong bài giảng lễ sáng thứ Ba 23.02 tại nguyện đường Santa Marta.
Đọc Thêm