Mẹ Hằng Cứu Giúp bên con trong chốn lao tù (phần II)

Paulus Lê Sơn: Trưa 08/03/2011, an ninh của bộ công an đọc lệnh khám nhà và bắt giam tôi đưa về nhà tù B14. Thật thản nhiên và bình tâm, tôi biết rằng tôi chính thức bị cộng sản bỏ tù. Tôi gấp mấy bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân. Điều quan trọng nhất không thể thiếu được đó là cuốn Kinh Thánh, Sách Kinh, chuỗi Mân Khôi, Thánh Giá có biểu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) Dòng Chúa Cứu Thế được các cha tặng cho các thành viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế hồi 2010 và cuốn kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn để trên bàn làm việc của tôi, tất cả tôi bỏ vào ba lô và lên đường vào nhà tù.

12642719_1542808262712700_6206049754523055094_n
Khi vào tới trại giam B14, họ lục tung hết đồ, bắt tôi cởi trần truồng, ngồi xuống như một con chó. Lần đầu tiên bị làm nhục cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau khi khám đồ xong cai tù đưa tôi đến buồng giam A12. Họ không cho tôi đưa sách tôn giáo vào buồng giam, bắt để ngoài chuồng cọp (khoảng không giữa hai lớp cửa của buồng giam). Tôi yêu cầu đưa vào thì họ không cho, họ bảo cấm truyền đạo trong nhà tù. Tôi nói “thực hành quyền tự do tôn giáo thì bất kể không gian và thời gian, các anh không có quyền cấm, các anh đang trà đạp quyền tự do tôn giáo’’. Rốt cuộc thì vẫn không được đưa sách tôn giáo vào buồng giam.
Đọc Thêm