Cuộc chiến Năm 79 – Hệ lụy của nhờ vả, xin xỏ

images (1).jpg

TNCG: Thế hệ của chúng tôi không cách xa năm 79s cho mấy. Ải Nam Quan nay không còn, thác Bản Giốc cũng quá chơi vơi. Nhìn quê hương thật vô cùng nhiễu nhương, điêu linh. Năm 79 quân Tàu cộng đã đánh chiếm và giết chết hàng chục ngàn người lính và hàng trăm ngàn người bị thương Việt Nam vì lí do gì ?

Trung cộng tuyên bố trước khi đánh Việt Nam là  "dạy cho Việt Nam một bài học’’lời Đặng Tiểu Bình. Một câu nói trịch thượng và bề trên của một quốc gia dành cho một quốc gia. Tại sao Bắc Kinh có thể tuyên bố đanh thép như vậy đối với Hà Nội? Cộng Sản Việt Nam đã mắc nợ với Trung Quốc quá nhiều chăng?. Và khi hai kẻ tráo trở chơi nhau thì chỉ có đầu rơi máu đổ.
Đọc Thêm

Dân biểu Chris Hayes lên tiếng trước Quốc hội Úc về TNLT Trần Minh Nhật

TNCG: Dân biểu Chris Hayes của ÚC đã lên tiếng trước Quốc Hội Úc về những sự vi phạm nhân quyền do nhà chức trách áp đặt lên nhà tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật và khẳng định: "Ông Trần Minh Nhật là một người anh hùng, đã dám liều mạng sống và tự do của mình để bênh vực cho các quyền cơ bản và tự do của người khác. Thông qua những liên lạc cá nhân với ông Trần, tôi có thể làm chứng cho lòng can đảm và quyết tâm của ông để tranh đấu cho một cuộc sống có tiêu chuẩn tốt hơn cho người dân ở Việt Nam. Kinh nghiệm của ông Trần cho thấy tầm quan trọng của việc thiết lập cơ chế để bảo vệ các nhà tranh đấu nhân quyền.
Đọc Thêm