15 tổ chức chính trị và XHDS vạch trần sự giả dối của đại hội 12

#TNCG: 15 tổ chức xã hội dân sự và chính trị đã ra tuyên bố vạch trần tính cưỡng bức và dối trá của đảng cộng sản khi một nhóm nhỏ trên 1500 đảng viên lại có quyền áp đặt ý muốn lên 90 triệu người dân Việt Nam Bản tuyên bố chỉ ra rằng đại hội đảng cộng sản chỉ là chuyện riêng của họ, chỉ một mục đích là giành nhau chức tổng bí thư và là dịp để tranh giành quyền lực và chia chác quyền lợi, chứ chẳng hề vì lợi ích của đất nước (y như 11 kỳ đại hội đảng trước đây).
Đọc Thêm