Các tổ chức dân chủ và XHDS Myanmar và Việt Nam đòi tự do cho Ls Nguyễn Văn Đài

CTM: Hôm 22 tháng Giêng, 2016, các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự Miến Điện và Việt Nam đã cùng lên tiếng chung kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài. Lời kêu gọi của các tổ chức đấu tranh ôn hòa này là một đòn giáng vào sự độc tài của Việt Nam khi bắt giữ Nguyễn Văn Đài. TNCG xin tiếp tay phổ biến. 
Đọc Thêm