Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu sẽ giúp bảo đảm quyền lợi cho Ls. Nguyễn Văn Đài

Paul Minh Nhật: Ngày 13/01/2016 Tổ Chức Luật Sư Cho Luật Sư (Lawyers For Lawyers) đã đề nghị Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu gây sức ép yêu cầu chính quyền Việt Nam cho phép luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà được tiếp cận các hỗ trợ pháp lý và được gia đình thăm nuôi, đồng thời được nhận Kinh Thánh.
Đọc Thêm

Các mô hình luật về đảng chính trị trên thế giới

communist_party_USA
Hoàng Sơn: Theo nghiên cứu của Keneth Janda trong công trình có tựa đề “Đảng chính trị trong khung cảnh lý thuyết và thực tiễn” [1] đã khái quát có 5 loại mô hình cho luật về đảng chính trị trên thế giới như sau: Mô hình cấm đoán; mô hình chấp thuận; mô hình phát triển; mô hình bảo vệ; và mô hình quy định.[2]
Tùy thuộc mô hình luật về đảng, đảng cộng sản có thể được  tự do hoạt động (như ở Mỹ, Úc) hay bị cấm (như ở Ba Lan, Ukraine, Romania, Bulgaria).
Đọc Thêm

Ý Kiến Của Giáo Sư Carl Thayer: Việt Nam Sau Đại Hội Thứ 12 Của Đảng Cộng Sản

Gs Carl Thayer: Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là đến ngày họp đại hội đảng Cộng sản Việt Nam (20/1 – 28/1/2016). Một cơ sở (có thể là một chính phủ, một cơ sở nghiên cứu hay một cơ quan tình báo …) yêu cầu giáo sư Carlyle Thayer cho biết ông nghĩ gì về tình hình chính trị Việt Nam sau đại hội. Giáo sư Thayer làm việc cho bộ quốc phòng Úc là nhà theo dõi tình hình Việt Nam một cách có hệ thống và lâu dài nhất nên những nhận định của ông về những diễn biến chính trị tại Việt Nam thường sát với thực tế và giúp ích nhiều cho những nhà quan sát khác ít có điều kiện tiếp cận thông tin về nội bộ Việt Nam.
Đọc Thêm

Hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản VN

GNsP: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, câu nói này được dựa vào ý của Tôn tử trong Tôn tử Binh Pháp trong câu cuối cùng chương 3 như sau:
故曰:知彼知己,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必敗 (“tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại”).
Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
Câu này đã đi vào thành ngữ Trung Quốc và Việt Nam, rất phổ biến nhưng nội dung có khác đi:
“Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” (“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”) Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” (“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”).
Đọc Thêm