Giáng sinh trên xứ truyền giáo Cần Giờ

Paulus Lê Sơn:
Đến với Giáo xứ Cần Giờ đúng dịp đại lễ Giáng sinh, một giáo xứ đơn sơ và giản dị, một điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại vùng đất nhiều rừng ngập mặn và sát biển. Mặc dù thuộc thành phố Sài Gòn, nhưng nơi đây hoang vắng và ít người sinh sống.
Đọc Thêm